skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Kristianstads Mejeri

På Kristianstads Mejeri AB arbetar 90 personer med att tillverka huvudsakligen hårdost som Allerum Präst, Allerum Herrgård och Hushållsost mm. Det produceras även kondenserad mjölk, vassle, ostcreme och grädde.

Mejeriets klimatresa tog fart 2010 genom att byta från att elda med olja till att köpa ånga från det närliggande fliseldande Allöverken. I samma veva beslutades att endast köpa grön el från vattenkraft till alla Skånemejeriers produktionsanläggningar. På endast något år minskade mejeriets klimatavtryck med mer än 90 % och idag är Kristianstads Mejeris klimatbelastning ca 97 % lägre än för 9 år sedan. Mejeriet har kvar en oljepanna som backup om det skulle uppstå problem med leveransen av ånga.
Skånemejerier har som mål att ha 100 % förnyelsebar energi i produktionen till 2025 och vid årsskiftet 18/19 var den siffran också ca 97 %.

Ett mejeri förbrukar mycket vatten för att främst uppehålla god hygienisk status. Under senare år har flera vattenmätare installerats för att förstå var i processen vattnet används, därifrån ser man var de stora förbrukarna är och kan sätta in åtgärder där effekten har störst verkan som till exempel CIP (Cleaning In Place) optimering. KMAB försöker använda så lite vatten, värme och kemikalier som möjligt i varje steg och optimeringar har lett till att vattenförbrukningen har minskat med drygt tio procent 2018 jämfört med 2015.

2018 definierade Skånemejerier sina SDG (Sustainable Development Goals) med utgångspunkt att skapa en direkt koppling till dessa i vår affärsidé. Våra risker måste hanteras samtidigt som vår positiva påverkan driver verksamheten framåt.

Mål nr 6 – Rent vatten och sanitet för alla samt mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna är två av målen som handlar om vatten och klimat som Skånemejerier definierat som just risker. Här har det satts upp mätbara mål för att minimera belastningen för dagens och framtidens samhälle.