skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

ABK

Miljöarbetet är, och har under lång tid varit, en viktig del av den dagliga verksamheten hos ABK. Såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet är utgångspunkt för allt som rör bolagets planering, byggande och förvaltning.

AB Kristianstadbyggen har en god grund att stå på när det gäller miljöarbetet med en hållbarhetspolicy som är vägledande både för företaget självt och dess leverantörer.

Miljöarbetet är långsiktigt och ribban läggs hela tiden högre och högre. ABK vill skapa ett engagemang kring miljöfrågorna med en förhoppning att alla ska delta, anställda såväl som boende.

Att ta miljöhänsyn kan vara allting från att byta ut fordons­parken från bensin-och dieseldrivna fordon till sådana som drivs av el eller biogas, till att utföra en helt kemikaliefri ogräs­bekämpning. Avvecklingsplanen säger att bolaget ska ha bytt ut sina fossildrivna fordon samt vara fossilfri med uppvärmningen till och med år 2020.

Ett annat av ABK:s mål är att år 2020 producera el baserat på solceller med 360 Mwh/år
Till år 2025 ska mängden el producerat med solceller vara 1000 Mwh/år. För att uppnå målen ska ABK genomföra installation av solceller på befintligt bestånd.

Under 2016 fick ABK ta emot Kristianstad kommuns miljöpris för sitt framgångsrika arbete mot att bli ett fossilfritt företag. Det handlar både om att energieffektivisera bostäder i samband med renoveringar eller nybyggnation, och om att fasa ut gamla fossila uppvärmningssystem. Bland annat har arbetet resulterat i att ABK har minskat sina koldioxidutsläpp för uppvärmning med hela 79 procent på nio år.

Hemsida: www.abk.se