skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Om oss

Klimatallians Skåne Nordost skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap. Mixen av företag och ett nära samarbete med kommuner, högskola samt Krinova gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Alliansen består idag av ett 20-tal företag från olika branscher och med stor geografisk spridning. Vi arbetar i nätverksform med utbyte av erfarenheter och får ny kunskap inom klimat- och energiområdet.

Nya medlemmar hälsas alltid välkomna!

Vill du veta mer så kontakta oss gärna på info(a)krinova.se