skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Framgångar 2020

Genom årens lopp har vi samlat in klimatrelaterade data från våra medlemmar. För redovisning av 2019 ändrade vi metod att redovisa och lämnade CO2-redovisning (eller för den delen CO2e) och gick över till berättelser.

Medlemmarna i Klimatalliansen har fått lämna in korta berättelser kring genomförda åtgärder samt resultat (2020 och ev. tidigare) och eventuella framtidsplaner (2021 och framåt), relaterade till klimatfrågan. Dessa berättelser presenteras i rapporten nedan.