skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Aktiviteter

Klimatallians Skåne Nordost är ett nätverk med fokus på klimat och hållbar utveckling. Vi träffas regelbundet och våra aktiviteter utgår från våra medlemmarnas behov och önskemål:

  • Nätverksträffar
  • Öppna möten
  • Externa och interna föredragshållare
  • Företagsbesök
  • Workshops