skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Kontakt

Vill du har mer information om oss eller har din verksamhet intresse av att bli en del av Klimatalliansen?

Kontakta:

Karl-Erik Grevendahl

miljo (a) krinova.se

0706-64 78 58