skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Nätverksmöte med Sparbanken Skåne

Den 3 maj sågs nätverket på Kristianstad Arena i Sparbanken Skånes loge och på programmet stod:  

Sparbanken Skånes hållbarhetsarbete Sparbanken är en av de banker som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. Vi får inblick i hur det påverkar bankens interna arbete liksom relationer till kunderna. Ett föredrag som säkert kommer att överraska och inspirera många av våra medlemmar i Klimatalliansen. Patricia Håkansson, hållbarhetschef, Sparbanken Skåne 

Fika 

Samåkning med Coride Presentation av samåkningsappen Coride och satsningen på nordöstra Skåne. Blir ditt företag ett av de första att ansluta sig? Jacob Gustafsson, CEO och grundare av Coride Sweden AB 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *