skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Nätverksmöte på Krinova

Torsdagen den 27 oktober sågs nätverket på Krinova och på dagordningen stod:

GHG-protkollet, Tomorrow Today

Värd: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Se presentation: Tomorrow Today

Hur redovisar vi klimat- och hållbarhetsdata, Position Green

Värd: The Absolut Company

Se presentation här: Position Green

Viable Cities, Linnéa Skoogh och Magnus Lund, Kristianstad kommun

Värd: Kristianstad kommun

Se presentation. Viable Cities

•Hur kan företag arbeta med biologisk mångfald? Sindre Magnusson, styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *