skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Rundabordssamtal med Fossilfritt Sverige

Klimatallians Skåne Nordost bjöd in medlemsföretag till ett samtal med Fossilfritt Sverige den 4 april i samverkan med Handelskammaren. Samtalen modererades av Svante Axelsson och Maria Persdotter Isaksson. Ett område som lyftes fram som möjligt spjutspets för Skåne var livsmedelskedjan från jord till bord. Skånes livsmedelsförädling och hela dess värdekedja har en negativ klimatpåverkan och på samma gång förvaltar man den gröna cellen som skapar klimatlösningar som vi behöver just nu.

Syftet med samtalet var att titta på hur vi tillsammans kan stärka vår konkurrenskraft i Sydsverige. Under samtalet diskuteras hur vi tillsammans kan påskynda omställningen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner där de visar hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Dessa planer lyfter fram vad branscherna åtar sig att göra för att nå fossilfrihet till 2045, samt pekar på de hinder som behöver undanröjas av beslutsfattare för att möjliggöra omställningen.

Svante Axelsson är nationell samordnare och Maria Persdotter Isaksson är projektledare för Fossilfritt Sverige. Just nu pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för att färdplanerna ska kunna genomföras genom att bland annat ta fram strategier för områden som är centrala för omställningen och stötta implementeringen av färdplanerna regionalt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *