skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Besök på Kristianstad Österlen Airport

Återigen kunde vi i nätverket Klimatallians Skåne Nordosts träffas fysiskt, på behörigt avstånd såklart! Vår värd var Kristianstad Österlen Airport. Vi var ett 15-tal mötessugna deltagare som längtade efter fysiska möten och klimatmingel. 

VD Jonas Haak hälsade oss välkomna till Kristianstad Österlen Airport och berättade om flygplatsens utmaningar och möjligheter. Man gladdes åt att Sjöfartsverket valt flygplatsen som sin bas i södra Sverige. Och det finns fler intressenter som knackar på dörren. Just nu arbetar man intensivt med att säkra inrikesflyg från flygplatsen. 

Mari Torstensson, Projektansvarig, Svenska regionala flygplatser AB, deltog digitalt och redogjorde för Miljöprojekt Grön flygplats. Hon gav en informativ och nyanserad bild av flyget och dess klimatpåverkan. Se presentation här:

Vi gjorde ett studiebesök på Sjöfartsverkets SAR-bas (Search and Rescue). Chef och personal på räddningshelikoptern tog emot oss och informerade om deras uppdrag samt om hur verksamheten bedrivs på plats. Man arbetar i pass om fem dagar med beredskap dygnet runt.

Lars Schrewelius, Technical Support Manager, Kristianstad Österlen Airport redogjorde för deras miljö- och hållbarhetsarbete. Vi gick laget runt där alla medlemmar fick redovisa vad som man genomfört samt vad som är på gång inom deras klimat- och hållbarhetsarbete.