skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

C4 Energi

C4 Energi är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Kristianstads kommun. Våra miljövänliga produkter och tjänster skapar mervärde för invånarna i kommunen utan att skada vår planet. Produktion och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla, miljövänlig el, biogas och biogödsel samt försäljning av solceller, laddlösningar för bilar, fiberutbyggnad, IoT och ett elnät som är säkrat för framtiden ryms inom vår breda verksamhet. En verksamhet som alltid har hållbarhet i fokus. Årligen gör det oberoende forskningsföretaget Profu ett bokslut för C4 Energis klimatpåverkan. Vårt klimatbokslut visar att vi årligen minskar koldioxidutsläppen i världen med cirka 125 000 ton. C4 Energis hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och koncernen är redan certifierade enligt ISO 14001 och vår biogödsel är certifierad enligt SPCR 120. Förutom vårt miljöarbete arbetar vi med hållbarhet på många olika sätt kopplat till Agenda 2030. På vår hemsida finns vår hållbarhetsredovisning och vårt klimatbokslut med mer information.

Hemsida: www.c4energi.se