skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Finja

Finja Betong AB är en del av Finja som fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial med ett omfattande produktutbud.

Inom Finja Betong har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Vi stödjer oss på Agenda 2030 och ett urval av de 17 Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) när vi tar fram våra interna hållbarhetsmål.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra avtryck, allt för en mer hållbar morgondag. Konkreta exempel på detta är att vi 2015 investerade i grön el och byggde två vindkraftverk. Vindkraftverken genererar tillsammans nästan 20 GWh förnybar energi. Detta är dubbelt så mycket som våra bolag för närvarande använder, vilket ger oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

All vår tillverkning sker även nära de stora marknaderna i Sverige. Genom att producera lokalt kan vi minska miljöpåverkan från transporter.

Hemsida: www.finja.se