skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Kiviks Musteri

Kiviks Musteri AB har en av Sveriges vackraste arbetsplatser. Vi ligger mitt i vårt historiska arv, omgivna av Hanöbukten, nationalparken Stenshuvud och våra äppelodlingar – men vi vill framför allt vara vackra på insidan. Genom vårt fokuserade arbete på vad vi kallar ”TRYGGT och GOTT” vill vi ta Österlens skönhet ut till alla. Allt vi gör ska vara tryggt avseende kvalitet, produktsäkerhet, människa och miljö – och även vara gott utifrån både smak och agerande.

Genom att tänka HÅLLBART i alla led vill vi säkerställa en trygg och resurseffektiv arbetsplats. Detta gör vi genom ett fokuserat och optimerat arbetet i flera led, som bl.a strävar mot fossilfrihet, minskat matsvinn, goda förpackningsval, effektivare vattenanvändning och goda villkor i våra leverantörsled. Som ett led i detta är vi en del i Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest.

VATTEN är en av våra viktigaste råvaror. I Kivik använder vi varsamt lokalt grundvatten och det vatten som ej blir produkt renas biologiskt innan det återförs till naturen. Vi har droppbevattningar av våra odlingar av eget vatten eller åvatten. På alla enheter har vi vattenbesparande åtgärder och vi ställer krav på leverantörer att ta hand om sina resurser. Vi värnar om rent vatten till alla!

Hemsida: www.kiviksmusteri.se