skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Marla Miljödialog

Marla Miljödialog kombinerar gedigna miljökunskaper med kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har vi specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Den egna kompetensen kompletteras vid behov genom samarbete med andra konsulter. Vi har ett stort kontaktnät, med stora möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyte.

Hemsida: www.miljodialog.se