skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Miljöbron Skåne

Miljöbron Skåne arbetar för att universitetsstudenter och företag ska få en chans att mötas och få utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter. Vi förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och genom projekten har företag möjlighet att få hjälp av en eller flera studenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars kanske inte har tid eller möjlighet att göra själv. Sedan föreningens start 2011 har fler än 300 skånska uppdragsgivare fått hjälp genom projekten så vi vet att företag står inför olika utmaningar och är vana vi att forma projekt som är till nytta för uppdraggivarena samtidig som de är spännande och utvecklande för studenterna.

Exempel på projekt som vi kan hjälpa till med är miljöutredningar, frågor kopplade till avfallshantering, hållbarhetsstrategier, kemikalieanvändning, biologisk mångfald, hållbara energilösningar, marknadsföringsstrategier, CSR-strategier och enklare logistikutredningar. Projekten varierar från kortare 10-20 timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt.

För mer info se https://miljobron.se/skane/