skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Paroc

Vi strävar efter att införliva Owens Cornings värderingar i vårt dagliga arbete. Dessa värderingar inkluderar att:

  • leva säkra liv
  • vinna med kunderna
  • vara ledande inom kvalitet
  • utvidga vår påverkan genom hållbarhet
  • omvandla kunskap till värde
  • sträva efter att bli bättre varje dag

För oss är varje dag en ny möjlighet att spara energi och resurser och att fatta beslut som hjälper vår planet. Vi arbetar tillsammans för att minska vår negativa miljöpåverkan och utöka vår positiva miljöpåverkan. PAROC-produkter bidrar till hållbarhet genom att skapa en energieffektiv, brandsäker och akustiskt behaglig miljö. Vi är särskilt uppmärksamma på miljöaspekter, såsom energieffektivitet, återvinning och utsläpp. Företagets ansvarstagande ger även våra partner en känsla av trygghet i att vår kvalitet är bestående, att vi efterlever regler och säkerhetsprocedurer, att materialets livscykelkostnad minskar, att installationen går snabbare och att vi bygger långsiktiga relationer med våra partners.

Hemsida: www.paroc.se