skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Recoma AB

Recoma AB tillverkar byggskivor av återvunna livsmedelsförpackningar som till exempel mjölk-och juiceförpackningar. Vi möjliggör därmed som enda alternativ i Norden 100% materialåtervinning av dessa förpackningar. Idag återvinns ca 40% av en förpackning. Detta i en process som kräver stora mängder vatten samt stor energiåtgång. Resterande 60% går till förbränning. 

I vår process tillvaratar vi hela förpackningen. Inga tillsatser används då plasten i förpackningarna fungerar som bindemedel. Vi använder inget vatten i vår tillverkning, det som krävs är energi i form av värme samt hård press. 

För varje 1000 kg förpackning vi räddar från förbränning, sparas det ca 1200 kg utsläpp av CO2-ekvivalenter. 

I vår tillverkning går allt spill tillbaka i processen, och det är även möjligt för konsument att lämna tillbaka sitt spill av skivorna till oss. Det går att återvinna materialet till nya byggskivor hur många gånger som helst.

Hemsida: www.recoma.se