skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Renhållningen Kristianstad

Renhållningen Kristianstad är Sveriges äldsta renhållningsbolag – ett framtidsföretag!

Vi arbetar aktivt för att utveckla insamlingen av hushållsavfall i Kristianstad. Vi vill ge Kristianstads invånare hög service med inriktning på ekonomi, miljönytta och tillgänglighet

Hemsida:www.renhallningen-kristianstad.se