skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

RISE

RISE är ett svenskt oberoende forskningsinstitut med över 2700 medarbetare över hela landet. Vi arbetar med tillämpad forskning i nära samarbete med industri och akademi inom alla typer av innovationsprojekt. Inom vattenområdet arbetar vi bland annat med avloppsvattenrening och resursåterföring, dagvattenhantering, säker vattenförsörjning och hållbar hantering av vatteninfrastruktur. En viktig del av vårt arbete är framtagande av verktyg för beslutsfattande, vilket innefattar exempelvis systemanalys, matematisk modellering och hållbarhetsanalys. Inom hållbarhetsanalyser analyseras hållbarhet med avseende på ett antal olika kriterier gällande teknik, brukare och organisatoriska frågor. Med hjälp av detta kan hållbarhet kvantifieras på ett brett plan och beslutsfattning i komplexa frågor underlättas. Denna typ av analys utförs alltid i nära samarbete med beslutsfattare och behovsägare.

Hemsida: www.ri.se