skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

SWECO

Klimat

Framtidens klimat kommer att vara varmare och blötare än dagens klimat. Högre temperaturer och ändrade regnmönster ökar risken för lokal vattenbrist och torka under sommarhalvåret. Kraftigare störtskurar kan oftare medföra översvämningar i städer och längs sjöar och vattendrag. De nya förutsättningarna skapar behov av lösningar som både minskar klimatpåverkan och anpassar samhället till ett förändrat klimat. Vår erfarenhet spänner från små, lokala områden till anpassning av hela samhällen eller större infrastrukturprojekt.

Läs mer på: https://www.sweco.se/vart-erbjudande/i-fokus/klimatanpassning/

Vatten

Vi är beroende av ett säkert och välsmakande dricksvatten för att ha ett fungerande samhälle. Vi erbjuder en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med processen med att förnya eller bygga ny vattenrening. Vi utför tjänster rörande tillstånds- och lagstiftningsfrågor, utbildning, projektledning, provtagning, utredningar, processoptimering, förstudier, systemhandlingar, dimensionering, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.

Läs mer på: https://www.sweco.se/vart-erbjudande/vatten–miljo/?service=Dricksvatten

Hemsida: www.sweco.se