Aktiviteter

Klimat- och Vattenallians Skåne Nordost är ett nätverk med fokus på klimat, vatten och hållbar utveckling. Vi träffas regelbundet och våra aktiviteter utgår från våra medlemmarnas behov och önskemål:

  • Nätverksträffar
  • Öppna möten
  • Externa och interna föredragshållare
  • Företagsbesök
  • Workshops