skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Samtal med Fossilfritt Sverige den 4 april

Den 4 april bjuder vi in medlemsföretag till ett samtal med Fossilfritt Sverige. Samtalen kommer att modereras av Svante Axelsson och Maria Persdotter Isaksson och arrangeras av Sydsvenska Handelskammaren.

Syftet med samtalet är att titta på hur vi tillsammans kan stärka vår konkurrenskraft i Sydsverige. Under samtalet kommer vi dels att lyfta några företag från vår region som arbetar med att bli fossilfria, dels diskutera hur vi tillsammans kan påskynda omställningen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft.

Vill du under samtalet pitcha en fossilfri affär som har stärkt er konkurrenskraft?

Meddela Karl-Erik Grevendahl

Om Fossilfritt Sverige och moderatorerna

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner där de visar hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Dessa planer lyfter fram vad branscherna åtar sig att göra för att nå fossilfrihet till 2045, samt pekar på de hinder som behöver undanröjas av beslutsfattare för att möjliggöra omställningen.

Svante Axelsson är nationell samordnare och Maria Persdotter Isaksson är projektledare för Fossilfritt Sverige. Just nu pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för att färdplanerna ska kunna genomföras genom att bland annat ta fram strategier för områden som är centrala för omställningen och stötta implementeringen av färdplanerna regionalt.

Datum och tid: 4 april 14.30-16.30

Plats: Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris & övrig information: Kostnadsfritt för medlemmar av Klimatallians Skåne Nordost.

Sista anmälningsdag är den 31 mars.

Anmäl dig här och ange Klimatallians Skåne Nordost under Meddelande.