skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Globala mål och klimat hos Skånemejerier

Vårt första höstmöte ägde rum på Skånemejerier i Kristianstad.

VI fick först höra ifrån Fredrik Javensköld som är miljöansvarig hos Skånemejerier. Han berättade om historien bakom Skånemejerier och kopplingen till Lactalis, det franska bolaget som köpte Skånemejerier 2012. Idag är Skånemejerier en del av världens största mejerikoncern och har 80 000 anställda i 94 länder.

De tillverkar många produkter, och i Malmö, deras största produktionsanläggning, tillverkas ca 400 artiklar.

Jeanette Flodqvist, Skånemejeriers hållbarhetschef, fortsatte med att presentera Skånemejeriers vision och arbete med hållbarhetsfrågan.

Jeanette berättade hur företaget har kartlagt sin verksamhet gentemot de Globala målen och ser var de kan minska negativ påverkan samt öka sitt positiva bidrag. Skånemejerier fokuserar på att skapa ett regenerativt jordbruk. De ser även vikten av att balansera flera av hållbarhetsfrågorna samtidigt, både klimat och biologiskt mångfald. Efter en intressentanalys såg det att hantera risker kopplat till klimatförändringarna, hälsosamma produkter m.m. är några av de viktiga frågorna. De kategoriserade detta sedan i fem grupper som de sedan brutit ned i konkreta exempel.

Se Jeanettes presentation här

Magnus Lund, klimatstrateg, från Kristianstad kommun presenterade hur kommunen arbetar med klimatfrågorna. Han önskade gärna att få dra in näringslivet i revideringen av kommunens klimat- och energistrategi. Magnus berättade också hur de har börjat arbeta med Agenda 2030 och tankarna kring det.

Elisabeth Axelson, projektledare inom Agenda 2030, gav en kort introduktion kring de Globala målen, bakrgund och fördelarna med att arbeta med målen.

Se Elisabeths presentation här

Slutligen, fick vi inte bara en ostprovning, utan även en rundvandring i lokalerna där produkterna tillverkas.

Innehållsrik, informativ och inspirerande dag!